JAC DUMP TRUCK 10 WHEELER
JAC DUMP TRUCK 12 WHEELER
JAC GALLOP CARGO 10 WHEELER
JAC GALLOP WING VAN 14 WHEELER
JAC JEEPNEY QUEEN
JAC MIXER 10 WHEELER
JAC SWORD DUMP TRUCK 6 WHEELER